Ochrana osobních údajů

Společnost Benet v.o.s, která provozuje e-shop www.benet-ponozky.cz prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, které se řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti Benet v.o.s. po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Každý zákazník má přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí osobě. Výjimku představují pouze dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nutném pro doručení zboží na adresu určenou zákazníkem (jméno, příjmení, adresa a v některých případech telefon pro kontakt dopravce se zákazníkem.)

Jednotlivé smlouvy, po svém uzavření provozovatelem, jsou archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.